Hybelhus (Heiland)

eg sidde her å tænke på alt det eg sko ha gjordt
men festen an e slott nå å det jekk så altfor fort
men eg e kje dæn som e rædd for meg sjøl

nå sidde eg eg her å tænke på alt det eg sko ha sagt
mæn stereoanlegge mitt det e jo ødelagt
men eg e kje dæn som e rædd for meg sjøl
ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba

eg he jo budd alæina her i mange herrens år
mæn aldri he dar vore sånn spetakkel som igår
men eg e kje dæn som e rædd for meg sjøl
ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba

eg skolle aldri sloppe inn per-over å tor-jan
di sa di hadde prøvd det før mæn blei jo heilt banan
men eg e kje dæn some rædd for meg sjøl
ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba

det bjynne å bli sæint mæn eg he vondt for å forstå
at alle dei som sa eg va så grei di måtte gå
men eg e kje dæn som e rædd for meg sjøl
ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba