Gamle Sigvart (Sirnes)

gamle sigvart står å ser udøve havet
å drømme seg tebage te den tia han va ong
den gang han seilte verden ront i skipsfart
men det e lenge sian nå tænke han
mens han rolle seg ein røyg

Ref;
for sigvart han e gammal nå
dar e kje så mange så bry seg nå
å nei, her må ein klara seg sjøl
sigvart han e sliden nå
han vet ikkje lenger kor turen går
å nei, her må ein klara seg sjøl

kongens krigsmedalje he fått sin plass på veggen
han seilte i konvåi for norges land
mang ein kamerat såg han forlisa
å i sitt stille sinn så tænke han på det
at eg he vore heldig eg

Ref.