Flammen (Heiland)

Ref;
me va bare goe vænna
eg trudde det skolle bli me det
nå he flammen bjynt å brænna
eg vett ikkje om eg tør

eg hadde sett deg ganske længe
å eg syns jo synsjo du va fin
men eg tænkte aldri tanken
på at du skolle bli min

Ref

du va ei a dei som vænta
på ein sjangs te få meg te forstå
ikkje heilt som andre jænte
men det spele ingen rolle nå

Ref.