Bann på d (Haugedal)

han tænke tebage
på åran som he vært
han må sei di he vært simple
dar e aldri no så skje
kå sko han jør me det
han må vekk han må komma seg agårde
dar e bere plassa å ver

ja bann på det

ja den e eg me på sa eg mens eg lo
men gronnen te smile kom
ja det va det eg ikkje
det va det som eg aldri forsto
ja det va det eg ikkje

ja nå ser me fram te
nye år me bere kår
ekje tvil di sko bli ville
å me he blanke ark
å me he nye farga
å så må eg sei at eg glede meg
någe veldi te framtia

ja bann på det