VIDEO (Heiland)

Eg fekk ei gång æin fin prezang
D va ei store eska me ting å tang
D va då fattar'n va i norsjøen
D va då fattar'n tjente møje peng

REF:
He d på video
D kjeme nå i stereo
Me hadde heila nabolage på besøg
Å kan du sjønna kåz di fer d t
Ska me sjå d ei gång t
På video, video, video
Ei gång t

Han hadde fått an ifrå amstardam
A æin så seilte møje på ængelann
D va æin brand new tape-technology
Du konne spela inn å sjå på ny

REF.