TURISTENS KLAGAN (Cornelis Vreeswijk)

Det sjunger några ungar på Karl Johan
dom låter starka och fina som bara ungar kan
sjålv e jag bakom lås och bom på mitt hotell
en kvall bak barrikaden en vanlig kvall

Over mitt huvud svavar en kolsvart gam
i rummet bredvid mitt sjunger en tokig dam
och jag ar trøtt och tveksam men deras sång ar gla'
om inga ungar funnes så slutar ja'

min dam. att språket slinter i vissa fall
på grund av snø som bløter fast den ar kall
stor sak døri,skodåkning har också charm
gnid in ditt skinn med nasslor så du blir varm

men det ska vara nasslar från vikens kant
och inga sneda nasslor från ruinens brant
bevara oss från dem som dessa salufør
oss. och dem glada ungarna har utanfør

når inga ungar langre finna ar allting slut
vad ar det då for mening om man står ut?
visst har det blivit kaos i tidens lopp.
men så lange det finns ungar så fins det hop