ROCK'N'ROLL BÆN (Sirnes/Heiland)

Ude på prøve inne onna tvang
Sjå godt på dessa karan for turen kan bli lang
Ude sjinne sola inne e d rægn
Sko ha fonne roa me leide ette tægn

REF:
For me zuze ront i byen tege ud ijæn
uden mål å mæining kjeme allti hæim
Me he 100 ville hesta øve 4 hjul
Bak ligge gitaran dei så jør deg kul
Me spele i et rock'n'roll bæn

Sko ha bjynt me fotball å spelt for ein bedrift
men ballen e så tonge å jobba e så stridt
Bli kje særli rige a å drikka øl
mæn me legge linjå bestæmme allting sjøl

REF.