MEG Å DEG (Bjørgås)

Eg tænke tebage t somern 92
Då meg å deg
Møttes å ting va som di sko
Ingen problema allting va så greit
Då meg å deg
Va sammen å ingenting va leit

Når vinden snu å ting forandras e d ikkje lett
Å årna opp å få d t å få allting rett

REF:
Eg konne aldri glømma deg
Du va alt for og å mista for meg
Å eg håbe at d årna seg
Du va alt for og å mista for meg

Tiå jekk å ting blei aldri bra
For meg å deg
Sammen men eg hørte k du sa
Me blei eni me skolle aldri træffas mer
Meg å deg
Eg konne aldri aldri glømma deg

REF.