KRISTIANSAND - HIRTSHALS (Heiland)

Eg he æin drøm om å kåmma t Danmark
eg kreve ganske lide
eg kjænne fler som he våre på bilka
di seie bilka e livet

REF:
Ta meg t kristiansand
så vil eg seila t hirtshals

Dar e så møje på båden t Danmark
der he di bar å bistro
tæx-fri botikk me tobagg på tilbud
brænnevin øl å disko

REF.

Så æin dag eg kom hæim ifrå arbei
d va væl midt i vego
då låg dar et brev i påsten
eg hadde vonne æin belett på MEGA

REF.