KRIG (Sirnes/Heiland)

Eg ser tændænsa t konflikt
någen he stjåle dynamitt
d va på nyhedan igår
å d e dårli statistikk

BRO: Kæm kan di ver
k he di tænkt å jer

REF: Di ferkje låv t å sjyda me kanon
å lega kåbbåi me pistol i huse mitt.

D e så løye me d der
j du æin tabar et gever
så e tændænsen ganske klar
at han vil sjyda d han ser

BRO-REF.

Nå kan di kåmma kæm så vil
eg hekje tænkt å vera jill
for eg he hagla å patron
å eg ska kjøba meg kanon

BRO-REF.