Ovenpå, Stavenger 12 og 13 nov 2004:

13 november: