Javel Nattklubb, Stavanger 10 og 11 desember 2004: