Playboys i Ølen og Haugesund 1 mai 2004
Foto: Laila og Playboys

Kl 2:39 sov Henning godt
Slik så bordet på rommet ut
kl 2:43
Egil snakker med
Stonehead i Luxus
Kjell Are og Terje klar for
å kjøre til Haugesund
Terje var sjåføren til
Haugesund
Var det her Playboys
egentlig skulle spille?
Laila, Kjell Are og Egil
på Flytten Bar i Haugesund
Laila og Kjell Are på Flytten
i Haugesund
Henning og Terje på
Flytten i Haugesund
Dag, Henning, Laila og
Kjell Are på Flytten
På veg til Ølen fra
Haugesund
Her sitter vi på Baronen
i Ølen.
Noen heiv ut ting å
fiskadet opp igjen
med fiskestang. Og
forstyrra Kjell
Are som prøvde å sove...